Vállalkozásoknak Könyvelőknek
BLOG KATEGÓRIÁK

Könyvviteli szolgáltatók továbbképzési kötelezettsége

2018. szeptember 27.
Olvasási idő: 15 perc

Együttműködő partnerünk, az MKVKOK oktatási igazgatója, dr. Csoszánszky Zoltán gyűjtötte össze az aktuális tudnivalókat a könyvviteli szolgáltatók továbbképzési kötelezettségeivel kapcsolatban.

Az Európai Unióval való jogharmonizáció részeként immár 15 éve engedélyhez kötött tevékenység a könyvviteli szolgáltatás.

Az engedélyeztetés területén az elmúlt években bekövetkező jogszabályváltozások, valamint az e tevékenységet végző szakemberek továbbképzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos tapasztalatok alapján indokoltnak tűnik a szabályozás áttekintése.

A tevékenység engedélyeztetése

Könyvviteli szolgáltatást végzők esetében a tevékenység engedélyezésének kötelezettségét és feltételeit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) rögzíti. Az engedélykiadás két legfontosabb feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen mérlegképes könyvelői vagy okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel, valamint az adott szakképesítés megszerzését követően legalább 3 éves számviteli, pénzügyi, vagy ellenőrzési gyakorlattal.

A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedéllyel rendelkezőkről nyilvántartást vezetnek. A mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkezők, továbbá az okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkező nem kamarai tagok nyilvántartását a pénzügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett tárca, az aktív és a tagságát szüneteltető kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartását a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: Kamara) vezeti.

A jelen cikk a könyvviteli szolgáltatást végzők közül a miniszter nyilvántartásában szereplőkkel, az ő nyilvántartási és továbbképzési kötelezettségeikkel foglalkozik részletesen a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szabályaira figyelemmel. E jogszabály rögzíti, hogy a nyilvántartásba vétel vállalkozási, államháztartási, pénzügyi, egyéb szervezeti (nonprofit) vagy IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szakterületen kérhető.

(Az okleveles könyvvizsgálók Kamara általi nyilvántartásba vételével, illetve az érintettek továbbképzési kötelezettségével kapcsolatos információk a Köztestület honlapján érhetőek el.)

Továbbképzési kötelezettség

A Szt. a megfelelő szakmai tudás biztosítása érdekében előírja, hogy a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelesek a már megszerzett ismereteket naprakészen tartani, fejleszteni, a változásokból eredő követelményekkel összhangba hozni. Ez teljességgel érthető, hiszen a számvitel és az adózás területén a vonatkozó jogszabályok évente akár többször is változnak, jogos tehát az igény, hogy a könyvviteli szakemberek folyamatosan kövessék ezeket a változásokat. Mindezek érdekében kötelező számukra a szakmai továbbképzés.

Regisztráció előtti továbbképzés

A miniszter által vezetett hatósági nyilvántartásba felvételüket kérőnek már a kérelem benyújtását megelőzően is továbbképzésen kell részt venniük, és igazolniuk szükséges, hogy a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a – kérelemben megjelölt szakterületre előírt – továbbképzési kötelezettségüket teljesítették.

A már regisztráltak továbbképzése

Ezt követően továbbképzési kötelezettség a nyilvántartásba vett személyt a nyilvántartásba vételét követő továbbképzési évtől kezdődően terheli. A továbbképzési év a regisztráltak számára megegyezik a naptári évvel, tehát akit 2017-ben (akár az év elején, akár az év végén) vett nyilvántartásba a hatóság, annak idén december 31-ig szakmai továbbképzésen kell részt vennie az alább ismertetett szabályok szerint. A 2018-ban regisztráltaknak először 2019-ben lesz ilyen kötelezettségük.

A regisztrált személy a továbbképzési kötelezettségét kreditpontok megszerzésével teljesítheti. E kreditpontokat jellemezően a miniszter által minősített képzésen való részvétellel lehet szerezni. A kreditpontok egy kisebb részét szakmai szervezeti tagság révén, valamint minősített szakmai kiadvány vásárlásával is össze lehet gyűjteni.

Minősített képzések

Minősített képzést kizárólag a miniszter által akkreditált szervezet végezhet. A minősített képzéseket a továbbképző szervezetek hagyományos tantermi képzés és távoktatásos képzés formájában szervezik. Az érdeklődők az interneten kutakodva mindkét képzési formában szervezett továbbképzésre találnak számos ajánlatot, amelyek közül igényeiknek megfelelően választhatnak. A választás során érdemes mérlegelni azt is, hogy amennyiben más (adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői, könyvvizsgálói, közszolgálati tisztviselői) továbbképzési rendszerekben is van valakinek kötelezettsége, akkor egyúttal abban a tekintetben is elszámolható kreditpontokat szerezzen.

Az akkreditált szervezetek nyilvános adatait, valamint a minősített továbbképzési programok adatait a szaktárca a Kormányzati Portálon teszi közzé, a továbbképzési program szakterületi (vállalkozási, államháztartási, IFRS, egyéb szervezeti, pénzügyi), valamint témakör szerinti besorolásával (számviteli vagy nem számviteli témakör) és kreditpont-értékével, továbbá oktathatósági időszakával együtt.

Az oktathatósági időszak azt jelenti, hogy csak az ebben az időszakban megtartott képzésen való részvétel alapján adható ki kreditpont-igazolás az érintettek számára. Fontos tehát, hogy az oktathatósági időszakon kívül azonos tematika mentén megrendezett továbbképzésen való részvétel nem ér kreditpontot!

Az egyes képzők a fenti adatokat jellemzően közzéteszik a honlapjukon, amelyek alapján a továbbképzésre kötelezett személy összeállíthatja továbbképzési tervét a regisztrációs szakterületeinek, érdeklődésének és az alábbiakban részletezett kreditpont-szerzési szabályoknak megfelelően.

A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 16 kreditpontot kell megszereznie, a 16 kreditpontból pedig legalább 8 kreditpontot számvitel témakörben minősített szakmai továbbképzésen kell teljesítenie.

Amennyiben a továbbképzésre kötelezett személy több szakterületen is regisztrációval rendelkezik, a fenti 16 kreditpontból minden szakterületen, amelyen regisztrációval rendelkezik, minimum 4 kreditpontot a szakterületeire minősített speciális továbbképzéseken kell megszereznie.

Az államháztartási szakterületen regisztrált könyvviteli szolgáltatókra a továbbképzés teljesítését illetően speciális szabályok vonatkoznak. E szakterületre csak a szaktárca által a Kormányzati Portálon közzétett egységes tematikájú továbbképzési program minősíthető. Ez azt jelenti, hogy államháztartási szakterületen a továbbképzés szakmai programja kötött tartalmú, azt a miniszter határozza meg.

A szakmai képzésen való részvételt követően a továbbképző szervezet a továbbképzésen való részvételről igazolást ad ki a résztvevő részére, amely tartalmazza a továbbképzés időpontját és a megszerzett kreditpontokat. A résztvevőnek nem kell külön bejelentenie a szaktárca felé, hogy teljesítette a továbbképzést, ezt a továbbképző szerv megteszi.

Szakmai szervezeti tagság

Legfeljebb 2 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett személy a továbbképzési év során a miniszter által szakmainak minősített szervezet tagjaként jogosult a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken részt venni. Tag az a természetes személy, aki – vagy akinek a foglalkoztatója – a továbbképzési évben több mint 3 hónapon át és a továbbképzési év utolsó napján is tagja a szakmai szervezetnek. A szakmai szervezet, ha ehhez az érintett hozzájárul, a továbbképzési évet követő január 31-ig a tag adatait bejelenti a nyilvántartást vezető szervnek.

Szakmai kiadvány vásárlása

Szakmai kiadvány (könyv, folyóirat, stb.) kreditpont-minősítésére is van lehetőség. Ha a továbbképzésre kötelezett az adott továbbképzési évben valamely kreditpontra minősített – papír alapú vagy elektronikus – kiadványt vásárol, legfeljebb 2 kreditpont beszámítható a továbbképzés teljesítésébe, ha a kötelezett a Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül a kiadvány megvásárlását a továbbképzési évet követő január 31-éig bejelenti, és a vásárlásról szóló számla másolatát a bejelentéséhez csatolja.

Fontos tudni, hogy a szakmai szervezeti tagság, illetve a szakmai kiadvány vásárlása alapján szerzett kreditpontok nem számíthatóak be a számvitel témakörben szerzendő 8, illetve a regisztrációs szakterületenként szerzendő 4 kreditpont értékébe!

Továbbképzési kötelezettség elmulasztása

Amennyiben a regisztrált személy a továbbképzési kötelezettségének teljesítését elmulasztja, és e mulasztását nem tudja kimenteni, akkor a szaktárca e személy hatósági engedélyét visszavonja és őt a nyilvántartásából törli. Az érintett a törlést követően akkor kérheti ismételten felvételét a regiszterbe, ha igazolja, hogy a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a – kérelemben megjelölt szakterületre előírt – továbbképzési kötelezettségét megfelelően teljesítette.

A cikk szerzője:
dr. Csoszánszky Zoltán, oktatási igazgató
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ

Könyvviteli szolgáltatók továbbképzési kötelezettsége
5 (100%) 1 szavazat
LEGFRISSEBB
NAV bekötés

NAV 1.1 – átállás gördülékenyen

Ügyféltörténetek

Vállalkozásom munkát nem keres, a munka talál rá

Funkció, Hasznos

Groupama Biztosító e-számlák

Funkció

Jogosultságok és tevékenységnapló

Funkció

Melléklet csatolása a számla mellé

Funkció

Kérd a számlád az eBIZ-be!

Hasznos

DIGITALIZÁCIÓ – A te vállalkozásodra hogyan hat?

Hasznos

Digitalizáld számlázásod 2019-ben

Akció

Vállalkozói bankszámla akció

Akció

Black Friday – Duplázd meg!