Számlázó program bejelentése a NAV felé

Az első számlakiállítást követő 30 napon belül a számlázó szoftver használatát (sőt, a használatának esetleges befejezését is) be kell jelenteni a NAV-hoz!

Jogszabályi háttér

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet).

Általános tudnivalók

Számlázó programot és/vagy online számlázó rendszert használó adózó köteles bejelenteni az adó- és vámhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az általa használt számlázó program beszerzését, rendelkezésre bocsátását vagy – saját fejlesztésű program használata esetén – a rendeltetésszerű használatbavételt, illetve a program használatból történő kivonását és/vagy az online számlázási szolgáltatás igénybevételét, illetve az igénybevétel befejezését.1
1 NGM
Számlázó programnak minősül minden számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai program, programfunkció, programmodul, ideértve az online számlázó rendszereket is.2Ennek értelmében a bejelentési kötelezettség kiterjed azokra a többfunkciós informatikai megoldásokra is – pl. komplex ügyviteli rendszerek – amelyek más funkciók mellett számla kibocsátására is alkalmasak. Online számlázó rendszer alatt – az általános fogalomhasználat szerint – a hálózaton keresztül elérhető, számlázó szolgáltatást nyújtó rendszer értendő.
Amennyiben kettős funkcionalitásban használja a számlázó programot és online számlázó rendszert, kettős bejelentési kötelezettség terheli.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 202. § (4) bekezdésében foglaltakból következően a felvásárlási okiratra – 202. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott eltérésekkel – az Áfa tv. számlára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Ennek megfelelően a felvásárlási okiratot előállító programot is számlázó programként kell bejelenteni.

Adatlap benyújtásának módja

A SZAMLAZO nyomtatvány elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, illetőleg papír alapon nyújtható be az állami adó- és vámhatóságnak.

A SZAMLAZO adatlap internetes kitöltő-ellenőrző programja és a hozzá tartozó kitöltési útmutató letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról (http://www.nav.gov.hu > Letöltések > Nyomtatványkitöltő programok Egyszerű keresés/Összetett keresés, illetve az alábbi linkre kattintva: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok).

Elektronikus benyújtásra kötelezett adózó esetén a bevallást csak az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező és erről az állami adó- és vámhatósághoz az EGYKE megnevezésű EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAPON – korábban a T180 adatlapon – bejelentést tett adózó vagy az elektronikus bevallás benyújtására feljogosított állandó meghatalmazottja nyújthatja be.
Ügyfélkapus regisztrációját a Kormányhivatal bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalában, vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain, a Magyar Posta Zrt. egyes ügyfélszolgálatain, illetve Magyarország diplomáciai, konzuli képviseletein is elvégezheti. Amennyiben rendelkezik a megfelelő szintű elektronikus aláírással, úgy regisztrálhat az interneten is, nem kell az ügyfél-regisztrációs szervnél megjelennie.

Online számlázó rendszer használatba vételének bejelentése a „C” blokkban tehető meg.
Ebben a blokkban kell feltüntetni a használatba vett online számlázó rendszer adatait:

Saját fejlesztésű rendszer:

NEM

Rendszer neve:

eBIZ

Elérhetősége:

www.otpebiz.hu

Online számlázási szolgáltatást nyújtó neve:

OTP eBIZ Kft.

Adószáma:

25598771-2-41

Online számlázórendszer igénybevételének kezdete:

a cég eBIZ előfizetés kötésének dátuma, de legkésőbb az első eBIZ-ben készült számla kiállítási dátuma.

Bővebb információ az eBIZ-ről